Rodzaje świadczeń rodzinnych

Spis treści

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu  dziecka  a  także  osobie    uczącej    się    na    częściowe    pokrycie    wydatków   związanych   z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wysokość dodatku

Dodatek przysługuje raz w roku w wysokości 100 zł.

Wniosek  o  wypłatę  dodatku  składa  się  do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Niezbędne dokumenty:

Jesteś tutaj: Strona główna Świadczenia rodzinne Rodzaje świadczeń rodzinnych