Rodzaje świadczeń rodzinnych

Spis treści

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

  • kropka   do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • kropka   powyżej  16  roku  życia  do  ukończenia  24 roku  życia  jeżeli  dziecko legitymuje  się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku:

  • kropka   90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • kropka   110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Niezbędne dokumenty:

  • kropka   wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym),
  • kropka   orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.
Jesteś tutaj: Strona główna Świadczenia rodzinne Rodzaje świadczeń rodzinnych