Rodzaje świadczeń rodzinnych

Spis treści

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017

  • kropka   95 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.

Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018

  • kropka   100 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.

Niezbędne dokumenty:

Jesteś tutaj: Strona główna Świadczenia rodzinne Rodzaje świadczeń rodzinnych