Rodzaje świadczeń rodzinnych

Spis treści

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  • kropka   drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  • kropka   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  • kropka   ojciec dziecka jest nieznany.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Wysokość dodatku

Dodatek przysługuje w wysokości po 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Natomiast w przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku wynosi po 273 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 546 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Niezbędne dokumenty:

  • kropka   wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym);
  • kropka   kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka;
  • kropka   odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
  • kropka   kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie alimentów;
  • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.
Jesteś tutaj: Strona główna Świadczenia rodzinne Rodzaje świadczeń rodzinnych