Aktualności

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Miejskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że w dniach:

16.10.2017 r. (Poniedziałek)         w godz. 8.00 - 15.00
17.10.2017 r. (Wtorek)                  w godz. 8.00 - 15.00
18.10.2017 r. (Środa)                     w godz. 8.00 - 14.00

będzie wydawana żywność w ramach programu PO PŻ 2017, dla uprawnionych osób w nasftępujących ilościach:

Fasola biała - 5 szt.
Koncentrat pomidorowy- 5 szt.
Powidła śliwkowe- 3 szt.
Makaron jajeczny- 5 szt.
Ryż biały- 2 szt.
Kasza gryczana - 2 szt.
Mleko UHT - 5 szt.
Szynka drobiowa - 5 szt.
Szynka wieprzowa mielona - 4 szt.
Pasztet wieprzowy- 3 szt.
Cukier biały- 2 szt.
Olej rzepakowy- 2 szt.

Osoby zainteresowane ww. pomocą, które dotychczas nie otrzymały skierowania na Podprogram 2017 proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie po stosowne skierowanie, najpóźniej do dnia 14 października 2017 r.


WAŻNE!

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których jest skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni, 
- niepełnosprawni, 
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie), 
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Jesteś tutaj: Strona główna Polski Komitet Pomocy Społecznej