Aktualności

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziała nia Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług asystenta rodziny świadczonych w trybie umowy cywilno-prawnej, nr sprawy: MOPS.271.4.2015.KZ

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Jesteś tutaj: Strona główna