Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. można pobrać i złożyć w siedzibie MOPS (pokój 28 II piętro UM Włodawa) od 1 sierpnia 2016 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się i wypłaca na okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wypłata świadczeń, przysługujących za miesiąc październik, przyznanych na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia - następuje do dnia 31 października. Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) w okresie od 1 września do 31 października - wypłacone będą do dnia 30 listopada.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

Czytaj dalej

TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW SZKOLNYCH
dot. roku szkolnego 2015/2016

 

Termin drugiej wypłaty stypendiów szkolnych (za okres: maj - czerwiec 2016 r.)

23 czerwca 2016 r.

WARUNEK !

dostarczenie brakujących faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki
najpóźniej w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r.

UWAGA

ODBIÓR DECYZJI

(DLA OSÓB POINFORMOWANYCH TELEFONICZNIE)

 

8.30 – 12.00 pok. nr 9 (piwnica)

12.00-15.30 sekretariat

Dodatkowe informacje:

Art. 49. [Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od 1 kwietnia 2016 r. ]

1. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

    W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych informujemy, że są to próby wprowadzenia w bład obywateli, w żaden sposób niezwiązane z Programem "Rodzina 500+". Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i można go złożyć przez internet lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie. 

Jesteś tutaj: Strona główna